نمودار پیشرفت پروژه ها

پروژه مهندسین ۳

سازه
نازک کاری
تاسیسات برقی
تاسیسات مکانیکی
بهره برداری از بلوک

پروژه مهندسین ۲

سازه
نازک کاری
تاسیسات برقی
تاسیسات مکانیکی
بهره برداری از بلوک

پروژه مهندسین ۱

سازه
نازک کاری
تاسیسات برقی
تاسیسات مکانیکی
بهره برداری از بلوک

اطلاعیه ها

صورت های مالی سال ۱۳۹۳

اعضاء محترم  تعاونی می توانند جهت رویت صورت های مالی سال ۱۳۹۳ به دفتر تعاونی...

*فوری – قابل توجه اعضای پروژه مهندسین ۳ (مسکن مهر)

پیرو تصمیم اخذ شده در جلسه هم اندیشی تعاونی ، کلیه اعضای این پروژه پس...

آگهی مناقصه اجرای اسکلت بتنی پروژه مهندسین۱

آگهی مناقصه شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد اجرای...

قابل توجه اعضای محترم پروژه مهندسین 1

قابل توجه اعضای محترم پروژه مهندسین 1 نظر به قیمت مناسب میلگرد و احتمال افزایش قیمت...

قابل توجه اعضای محترم پروژه مهندسین ۳

قابل توجه اعضای محترم پروژه مهندسین ۳ نظر به پیشرفت جلوتر از برنامه ، جهت جلوگیری...

خرید میلگرد

نظر به اینکه تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان قم قصد دارد از خرید...

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد اجرای...

تغییر نام پروژه های این تعاونی

با توجه به مشابهت اسمی پروژه های تعاونی با سایر پروژه های سطح استان طی...

نتیجه بررسی مجمع فوق العاده تعاونی

به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند ، طبق بررسی مجمع فوق العاده تعاونی توسط...

واریزی ها تنها با نام اعضاء تعاونی

اعضاء محترم تعاونی توجه داشته باشند جهت واریز وجه به حساب تعاونی در قسمت نام...

گزارش تصویری