خانه » بایگانی نویسنده: مدیر

بایگانی نویسنده: مدیر

سازمان نظام مهندسی ساختمان قم
نتایج اولیه انتخاب واحد مهندسین۲ بلوک A&B (تیرماه ۹۷) + جدول نحوه واریزی

نتایج اولیه انتخاب واحد مهندسین۲ بلوک A&B (تیرماه ۹۷) + جدول نحوه واریزی

نتایج اولیه انتخاب واحد مهندسین۲ بلوک A&B به همراه جدول نحوه واریزی این بلوک به شرح ذیل اعلام می گردد:   توجه: عدم پرداخت واریزی نقدی و تحویل چک ها تا پایان تیرماه ۹۷ موجب ابطال انتخاب واحد عضو می گردد. بیشتر بخوانید »

نتایج اولیه انتخاب واحد مهندسین۱ بلوک A (تیرماه ۹۷) + جدول نحوه واریزی

نتایج اولیه انتخاب واحد مهندسین۱ بلوک A (تیرماه ۹۷) + جدول نحوه واریزی

نتایج اولیه انتخاب واحد مهندسین۱ بلوک A به همراه جدول نحوه واریزی این بلوک به شرح ذیل اعلام می گردد:   توجه: عدم پرداخت واریزی نقدی و تحویل چک ها تا پایان تیرماه ۹۷ موجب ابطال انتخاب واحد عضو می گردد.     بیشتر بخوانید »

دستورالعمل انتخاب واحد بلوک A&B مهندسین۲ + پلان واحدهای مسکونی

دستورالعمل انتخاب واحد بلوک A&B مهندسین۲ + پلان واحدهای مسکونی

دستورالعمل انتخاب واحد بلوک A&B مهندسین۲ تاریخ شروع انتخاب واحد ۹۷/۰۴/۰۲ و تاریخ اتمام آن ۹۷/۰۴/۱۲ می باشد. اعضای محترم از رتبه ۱ الی ۱۳۵ در اولین مرحله انتخاب واحد حق حضور خواهند داشت.(لیست رتبه بندی متعاقباً اعلام خواهد شد) عدم تحویل فرم انتخاب واحد به دفتر تعاونی تا تاریخ ۹۷/۰۴/۱۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ بمنزله انصراف از انتخاب واحد در ... بیشتر بخوانید »

دستورالعمل انتخاب واحد بلوک A مهندسین۱ + پلان واحدهای مسکونی

دستورالعمل انتخاب واحد بلوک A مهندسین۱ + پلان واحدهای مسکونی

دستورالعمل انتخاب واحد بلوک A مهندسین۱ تاریخ شروع انتخاب واحد ۹۷/۰۴/۰۲ و تاریخ اتمام آن ۹۷/۰۴/۱۲ می باشد. اعضای محترم از رتبه ۱ الی ۵۵ در اولین مرحله انتخاب واحد حق حضور خواهند داشت.(لیست رتبه بندی متعاقباً اعلام خواهد شد) عدم تحویل فرم انتخاب واحد به دفتر تعاونی تا تاریخ ۹۷/۰۴/۱۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ بمنزله انصراف از انتخاب واحد در ... بیشتر بخوانید »

http://www.20script.ir