خانه » مشاوران تعاونی » مشاوران طراحی

مشاوران طراحی

 

 تحصیلات

سوابق

تخصص

نام و نام خانوادگی

 کارشناسی ارشد معماری

دانشگاه تهران

 رییس اسبق کمیته تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی قم      مدرس دانشگاه  مهندسی معماری  سید ابوالحسن فاطمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.20script.ir