خانه » ارتباط با تعاونی

ارتباط با تعاونی

                                     

جهت تماس با تعاونی میتوانید از شماره های مربوطه استفاده نموده و یا از طریق فرم ذیل با ما در تماس باشید.

شماره های تماس با تعاونی :                                                                                     

   ۰۲۵-۳۲۴۲۵۶۵۹  اداری                             

  • مدیرعامل: ۰۹۱۲۱۵۳۲۸۹۲                                

 آدرس تعاونی:

 قم ، بلوار غدیر، کوچه شماره۴۹، محل پروژه مهندسین۲

tmnqcompany@gmail.com

 

 کروکی محل قرارگیری پروژه های مهندسین ۱و۲:


View پروژه های مسکونی in a larger map

http://www.20script.ir