خانه » آلبوم تصاویر هفتگی پروژه ها

آلبوم تصاویر هفتگی پروژه ها

> فروردین۱۳۹۷

مهندسین ۱

نقشه جغرافیایی جانمایی
ساخت و نصب کانال های اگزاست و فشار مثبت بلوک A

 

 

آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه پنجم بلوک B

 

 

 

 

 

لوله کشی آب و فاضلاب  بلوک A

شروع عملیات گاز کشی بلوک A


مهندسین ۲

نقشه جغرافیایی مهندسین۲scan306

اجرای سقف طبقه اول بلوک F

اجرای ستون طبقه اول بلوک E

اجرای دیوار پیرامونی بلوک A,B

اجرای دیوار چینی داخلی طبقه ۱ تا ۵  بلوک A,B

نبشی کشی داخلی طبقه یک تاپنجم  بلوکAوB


مهندسین ۳

عکس هوایی مهندسین۳

جانمایی

 

بتن ریزی سقف هشتم بلوک C2

نمای سنگ بلوک C3 , B2
اجرای سنگ درپوش محوطه C1
اجرای سنگچین باغچه A2

 

 

 

بتن ریزی سقف هشتم بلوک C2

 

http://www.20script.ir