خانه » آلبوم تصاویر هفتگی پروژه ها

آلبوم تصاویر هفتگی پروژه ها

> خرداد ۱۳۹۷

مهندسین ۱

نقشه جغرافیایی جانمایی
————————————————————————————————————————————————————————————————————–

پایان اجرای لوله کشی گاز – فاضلاب و آبرسانی داخل واحدی بلوک A مهندسین۱

اجرای ساپورت تاسیسات بلوک A

اجرای چارچوب طبقات بلوک A

اجرای رایزرهای سیستم فاضلاب بلوک A مهندسین ۱ بصورت کاملا عمودی

 


مهندسین ۲

نقشه جغرافیایی مهندسین۲scan306

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

اجرای بتن ریزی بلوک E,f طبقه دوم

اجرا آرماتور ستون طبقه دوم بلوکE,f

دیوار چینی پیرامونی و داخلی بلوک A,B


مهندسین ۳

عکس هوایی مهندسین۳

جانمایی

 

بتن ریزی سقف هشتم بلوک C2

نمای سنگ بلوک C3 , B2
اجرای سنگ درپوش محوطه C1
اجرای سنگچین باغچه A2

 

 

 

بتن ریزی سقف هشتم بلوک C2

 

http://www.20script.ir