خانه » آلبوم تصاویر هفتگی پروژه ها

آلبوم تصاویر هفتگی پروژه ها

> دی ماه ۱۳۹۶
مهندسین ۱

نقشه جغرافیایی جانماییآرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه چهارم بلوک B
لوله کشی آب و فاضلاب و ساخت و نصب کانال های اگزاست و فشار مثبت بلوک A

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

مهندسین ۲

نقشه جغرافیایی مهندسین۲scan306

بتن ریزی سقف اول بلوک E&F

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

مهندسین ۳

عکس هوایی مهندسین۳

جانمایی


اجرای چاه های محوطه A2
اجرای آرماتور ستون های روی سقف ۵ بلوکB1
نمای سنگ بلوکC3
رمپ پارکینگ C1
اجرای سنگ درپوش محوطه C1
اجرای سنگچین باغچه A2
ایزوگام پارکینگA2
اجرای دیوارهای داخلی پیلوتA2

http://www.20script.ir